Brocēni, 2023. gada 14. decembrī.SIA “VIDUSKURZEMES AAO” sabiedriskās apspriešanas ietvaros, lūdz, visus interesentus iepazīties ar detalizētu informāciju saistībā ar veicamajiem grozījumiem uzņēmuma A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā. Detalizētu dokumentu iepējams lejuplādēt šeit:

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Brocēni, 08.12.2023.

 

Paziņojums par atkritumu pārstrādes paredzēto darbību zemes īpašumā “Vibsteri”, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871

Paredzētā darbība: Cietā reģenerētā kurināmā ražošana mehāniski pārstrādājot tikai atsevišķu atkritumu klašu nebīstamus atkritumus (kartons, papīrs, polimērmateriālu iepakojums un citi iesniegumā minētie nebīstamo atkritumu klašu veidi).

 

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „ VIDUSKURZEMES AAO”, reģistrācijas Nr. 58503015521, juridiskā adrese: “Vibsteri”, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871, tālruni: 25648207, e-pasts:  vaao@vaao.lv.

 

Paredzētās darbības norises vieta: “Vibsteri”, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871, kadastra numuri: (kadastra Nr.84800050106)

Paredzētās darbības apraksts: Īpašumā “Vibsteri”, jau iepriekš tika veiktas atkritumu apstrādes darbības. Pamatojoties uz Kurzemes Reģionālās Vides Pārvaldes izdotu Aktu par iekārtas gatavību ekspluatācijai ir pieņemta ekspluatācijā jauna atkritumu apstrādes iekārta ar kuru tiek aizstāta vecā atkritumu pārstrādes iekārta. Arī turpmāk plānots veikt cietā reģenerētā kurināmā (CRK) ražošanu, uzlabojot pārstrādes gaitas tehnoloģisko procesu norisi, CRK ražošanā izmantojot priekššķirotus nebīstamus atsevišķu klašu atkritumus, pārstrādi veicot mehāniskas smalcināšanas procesā.  Grozījumi plānotajā darbībā saistīti ar jaunas un lielākas ražošanas jaudas atkritumu apstrādes līnijas LINDNER  uzstādīšanu, kura nodrošina ražošanas maksimālo jaudu līdz 153558 tonnas pārstrādāto atkritumu gadā. Citas izmaiņas nav plānotas.

 

Laiks un vieta kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: sabiedriskā apspriešana notiks laika posmā  no 2023.gada 14.decembra plkst.10.00 līdz 2024.gada 8.janvārim un sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies 2023. gada 15. decembrī no plkst. 17:00. līdz 18.00  pēc adreses “Vibsteri”, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871. Ar dokumentiem var iepazīties:

 

  • Saldus novada pašvaldībā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus pilsēta, Saldus novads, LV-3801) darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni: 63807280.
  • Operatora SIA „ VIDUSKURZEMES AAO” interneta vietnē vaao.lv vai klātienē Operatora struktūrvienībā pēc adreses “Vibsteri”, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871, iepriekš piesakoties pa tālruni: 25648207.

Sabiedriskās apspriešanas laikā no 2023. gada 14.decembra līdz 2024.gada 8.janvārim interesentiem būs nodrošināta iespēja uzdot jautājumus par paredzēto darbību uz SIA „VIDUSKURZEMES AAO” e-pastu vaao@vaao.lv, kā arī nodrošinātas tiesības saņemt rakstiskas atbildes vai nepieciešamības gadījumā izmantot attālinātos tiešsaistes sarunu rīkus. Saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopotas.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt rakstiskus priekšlikumus: Priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2024. gada 8.janvārim: